Prihláška – členstvo v International Cognac Association

Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Štát:
Telefón:
E-mail:
Web:
Názov organizácie:
Iné (špecifikuj):

Žiadam o členstvo v International Cognac Association, prečítal som si podmienky členstva a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre International Cognac Association.